تلگرام خودش ۵ ربات پیشفرض  @gif, @vid, @bing, @wiki و @bold را معرفی کرده اما دست برنامه‌نویسان را برای ایجاد ربات‌های inline نیز بازگذاشته است.

لازم به ذکر است که علی‌رغم آماده شدن امکان فوق برای ربات‌ها، آپدیت جدید برنامه تلگرام که از آن پشتیبانی کند، هنوز نرسیده و قرار است همین روزها برسد.